Laboratorul de Neuroștiințe Experimentale și Teoretice | Raul C. Mureșan | TINS


Laboratorul de Neuroștiințe Experimentale și Teoretice


Înțelegerea modului în care creierul, prin structura sa complicată și funcțiile sale complexe, ne permite să percepem mediul din jurul nostru, să avem sentimente, să decidem și să acționăm asupra mediului înconjurător, este unul dintre visurile cele mai mari ale omenirii. Un efort semnificativ a fost investit în ultimul secol în această direcție pentru descoperirea misterelor creierului iar laboratorul nostru este parte a acestui efort.

Laboratorul se axează pe studiul sistemelor neuronale în mai multe direcții:

  • Îregistrare și analiză de date electrofiziologice și de imagerie optică;

  • Optogenetică și microstimulare electrică;

  • Dezvoltarea de metode avansate pentru analiză de date multidimensionale;

  • Modelarea proceselor neuronale: dinamica microcircuitelor de mari dimensiuni, mecanisme celulare, etc;

  • Interfețe creier-mașină bazate pe EEG;

  • Învățare (machine learning) în rețele neuronale multi-nivel.